Regulamin bezpiecznego pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym Dzwonkówka w Szczawnicy

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w czasie pandelii Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzgania obowiązującego Regulaminu.


1. W części hotelowej zakaz przebywania osób niezameldowanych w Sanatorium "Dzwonkówka" S.P.

2. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. W Sanatorium znajdują się oznakowane dozowniki z płynem do dezynfekcji.

3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do jadalni i bazy zabiegowej.

4. Jednorazowo w holu recepcyjnym może przebywać liczba osób gwarantująca zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.

5. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Czas obsługi Kuracjuszy przy recepcji jest ograniczony do niezbędnego minimum.

7. Na terenie Sanatorium "Dzwonkówka" S.P. w częściach współnych Kuracjusz zobowiązany jest do noszenia maseczki na twarzy.

8. Zabezpieczenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych jest po stronie Kuracjusza (maseczki można nabyć w recepcji).

9. Podczas pobytu w sanatorium i korzystania z oferowanych usług Kuracjusz jest zobowiązany do zachowania obowiązującego dystansu społecznego.

10. Sprzątanie pokoi odbywa się wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych, tj.: włączników, gniazdek, klamek, uchwytów, wyposażenia o zmywalnej powierzchni, urządzeń oraz wietrzenie pokoi. Realizacja tych czynności odbywać się bezie bez obecności Kuracjusza w pokoju.

11. Przestrzeganie przez Kuracjuszy godzin posiłków gwarantuje sprawną obsługę.

12. Wymagane jest przestrzeganie przez Kuracjuszy zaplanowanych godzin zabiegów/zajęć. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi/zajęcia skutkuje brakiem ich realizacji.

13. Podczas zabiegów Kuracjusz jest zobowiązany do posiadania prześcieradła jednorazowego.

14. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów

15. Liczba Kuracjuszy korzystających z windy to 2 osoby, podczas transportu osoby powinny być w maseczkach i odwrócone do siebie plecami z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.

16. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych Kuracjusz zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie poinformować pracownika Działu Medycznego - dyżurka pielęgniarek tel. wew. 134.

17. W przypadku zakażenia Covid-19 Kuracjusza obowiązują obecnie stosowane ogólnokrajowe procedury.

18. W trakcie trwania turnusu nie będą udzielane przepustki na opuszczenie Sanatorium z powodów losowych.

19. Kuracjusz, który w sposób rażący narusza zasady bezpieczeństwa, podlega upomnieniu przez personel i w ostateczności może zostać poproszony o opuszczenie pomieszczenia ze skutkkiem natychmiastowym i zgłoszeniem się do z-cy Dyr. ds. Lecznictwa.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Adres:

ul. Połoniny 14a
34-460 Szczawnica

Telefony:

Recepcja:
+48 18 262 21 58 , +48 18 262 27 87

Sekretariat:
+48 18 262 01 05

Marketing:
+48 18 262 01 06

FAX:
+48 18 262 27 29

E-mail:

Sekretariat:
sekretariat@szczawnicadzwonkowka.pl

Informacje i rezerwacja:
recepcja@szczawnicadzwonkowka.pl

Dyrektor:
sczerniec@onet.pl

Marketing:
marketing@szczawnicadzwonkowka.pl

Konto bankowe:

PKO BP S.A. Oddział Nowy Targ
69 1020 3466 0000 9202 0025 1306

Mapa dojazdowa


Dzwonkówka panorama